top of page

Durante o 2015 puxemos a andar un proxecto que pretende ser unha experiencia demostrativa sobre a utilización da figura de microrreservas como metodoloxía para a conservación de flora endémica e/ou ameazada de Galicia.

 

Para seleccionar a zona de estudo seguíronse tres criterios básicos:

  • As microrreservas deberían incluírse dentro da Rede de Espazos Naturais de Galicia.

  • Situadas en terreos privados para promover a implicación da poboación local.

  • Estar situadas en zonas onde a AGCT desenvolva a súa actividade.

 

Seguindo estes criterios determinouse como área de traballo a Serra do Courel, incluída dentro do ZEC Os Ancares-O Courel. Grazas o traballo de Carlos Cortizo e Elvira Sahuquillo (Universidade de A Coruña) delimitáronse cinco microrreservas nesta zona:

 

 

O obxectivo principal da creación das Microrreservas da Serra do Courel é a conservación das poboacións de orquídeas e especies incluídas dentro do Catálogo Galego de Especies Ameazadas a través da restauración dos hábitats pratenses e rochosos da zona, así como da divulgación dos seus valores naturais.

 

Realizáronse unha serie de tarefas necesarias para a conservación e divulgación dos valores naturais das cinco microrreservas:

 

  • Delimitación en detalle das cinco microrreservas.

  • Realización de inventarios florísticos.

  • Redacción dun plan de xestión para cada unha delas.

  • Sinatura dos acordos de custodia cos propietarios das parcelas.

  • Deseño e instalación de cinco carteis interpretativos para a difusión dos seus valores naturais.

  • Establecemento de cinco Puntos de Biodiversidad Virtual para o inventariado continuo de especies.

 

Esta información está dispoñible a través de cada unha das páxinas creadas para cada unha das Microrreservas da Serra do Courel.

 

Microrreservas da Serra do Courel

bottom of page