Durante o 2015 puxemos a andar un proxecto que pretende ser unha experiencia demostrativa sobre a utilización da figura de microrreservas como metodoloxía para a conservación de flora endémica e/ou ameazada de Galicia.

 

Para seleccionar a zona de estudo seguíronse tres criterios básicos:

  • As microrreservas deberían incluírse dentro da Rede de Espazos Naturais de Galicia.

  • Situadas en terreos privados para promover a implicación da poboación local.

  • Estar situadas en zonas onde a AGCT desenvolva a súa actividade.

 

Seguindo estes criterios determinouse como área de traballo a Serra do Courel, incluída dentro do ZEC Os Ancares-O Courel. Grazas o traballo de Carlos Cortizo e Elvira Sahuquillo (Universidade de A Coruña) delimitáronse catro microrreservas nesta zona:

 

 

O obxectivo principal da creación das Microrreservas da Serra do Courel é a conservación das poboacións de orquídeas e especies incluídas dentro do Catálogo Galego de Especies Ameazadas a través da restauración dos hábitats pratenses e rochosos da zona, así como da divulgación dos seus valores naturais.

 

Realizáronse unha serie de tarefas necesarias para a conservación e divulgación dos valores naturais das catro microrreservas:

 

  • Delimitación en detalle das catro microrreservas.

  • Realización de inventarios florísticos.

  • Redacción dun plan de xestión para cada unha delas.

  • Sinatura dos acordos de custodia cos propietarios das parcelas.

  • Deseño e instalación de catro carteis interpretativos para a difusión dos seus valores naturais.

  • Establecemento de catro Puntos de Biodiversidad Virtual para o inventariado continuo de especies.

 

Esta información está dispoñible a través de cada unha das páxinas creadas para cada unha das Microrreservas da Serra do Courel.

 

Microrreservas da Serra do Courel

Asociación Galega de Custodia do Territorio   Rúa San Vicente, nº 22 de Lugo (C.P. 27003)

custodiadoterritorio@gmail.com