top of page

Equipo directivo

 

Na actualidade, a Xunta Directiva está composta por:

 

Roberto J. Hermida - Presidente

(Doutor en Bioloxía)

Óscar Rivas  - Secretario

(Licenciado en Veterinaria)

 

Martiño Cabana - Tesoureiro

(Licenciado en Bioloxía)

Beatriz  Rodríguez-Morales - Vogal

(Enxeñeira forestal)

 

Alberto Navarro - Vogal

(Licenciado en Ciencias Ambientais)

 

Helio Bahamonde - Vogal

(Enxeñeiro Técnico Agrícola)

 

 

bottom of page