Misión e valores

Na Asociación Galega de Custodia do Territorio queremos territorios vivos nos que as persoas podamos desenvolver unha vida digna en armonía e respecto co noso rico entorno natural. Por iso traballamos cos propietarios e cos usuarios do territorio na conservación do patrimonio natural e cultural, e no uso sustentable dos recursos naturais.

Pensamos que a xestión do territorio debe facerse dun xeito consciente, responsable, participativo, solidario, respectuoso coas diferentes visións e sensibilidades. Neste proceso, os propietarios e usuarios son actores indispensables.

 

A Asociación Galega de Custodia do Territorio constituíuse en Rábade (Lugo) o 26 de abril do 2008.

 

Os seus obxectivos estatutarios son:

 

  • A conservación e recuperación do patrimonio natural utilizando como ferramenta principal a custodia do territorio.

  • Difundir e fomentar a custodia do territorio, facendo partícipe á sociedade civil da xestión sustentable do territorio.

 

Podes descargar unha copia dos Estatutos aquí. (pdf 29 kB)

Asociación Galega de Custodia do Territorio   Rúa San Vicente, nº 22 de Lugo (C.P. 27003)

custodiadoterritorio@gmail.com