Monte de varas de Piornedo
Restauración de humedal (Begonte)
insuaCAMP2015
traballo nocturno, insuaCAMP2019
Planificando na Casa das Insuas
Restauración de muros tradicionais
Prado seminatural restaurado en Rábade
Eliminación de alóctonas
Xornada na Casa das Insuas
Cartografiando especies invasoras
Recollida de basura con voluntarios
insuaCAMP2016
Charca creada en finca gandeira

Asociación Galega de Custodia do Territorio   Rúa San Vicente, nº 22 de Lugo (C.P. 27003)

custodiadoterritorio@gmail.com