Microrreservas de

FLORA SERPENTÍNICA

Logo AGCT.jpg

13 hectáreas de hábitats serpentínicos xestionados pola AGCT

que albergan tres especies únicas no mundo

A cabalo dos concellos de Melide, Santiso e Palas de Rei, atópanse os afloramentos de rochas serpentínicas máis extensos de Galicia.

As rochas serpentínicas condicionan o desenvolvemento, sobre elas, de solos pouco desenvolvidos, moi rochosos e que resultan tóxicos para a maioría das plantas debido ás altas concentracións de magnesio e metais pesados que caracterizan ás serpentinitas.

Estas condicións extremas favoreceron a aparición de tres especies únicas, exclusivas dos solos serpentínicos que se estenden desde a serra do Careón ata o río Ulla: Armeria merinoi, Santolina melidensis e Leucanthemum gallaecicum.

Hábitat ameazado

A pesares de que a Zona Especial de Conservación Serra do Careón engloba a maior parte da escasa área de distribución destas especies, a presión sobre o seu hábitat é enorme.

Os solos serpentínicos están a ser roturados, subsolados e abonados para cultivar sobre deles eucaliptais, piñeirais ou pradeiras.

O hábitat dispoñible para os endemismos serpentínicos é cada vez máis pequeno, o que supón unha seria ameaza para estas especies cun área de distribución que, nalgún caso, non chega ás 50 hectáreas.

A presión sobre os solos serpentínicos é enorme. A pesares da súa escasa produtividade natural, transfórmanse para a implantación de eucaliptais e pradeiras.

O hábitat orixinal destrúese por completo.

Ademais, o abandono dos usos tradicionais (queimas e pastoreo) está a favorecer o incremento da matogueira, que medra a costa do hábitat aberto que precisan as especies serpentínicas.

Desde a AGCT realizamos un traballo de incidencia durante a última reforma da lei que regula o Bantegal para que as entidades conservacionistas puideramos acceder ao aluguer de parcelas de interese ambiental con fins de conservación. Así comezamos o aluguer de parcelas con presenza de endemismos serpentínicos na parroquia de Barazón (Santiso) e xa reunimos 13,06 hectáreas de altísimo valor natural.

Contamos cun convenio co grupo de investigación Análise e Conservación da Biodiversidade (ACBiodiv) da Universidade de Santiago de Compostela para o seguimento destas especies e o deseño das medidas de conservación.

Tamén estamos a facer un traballo de divulgación nos concellos con endemismos serpentínicos e a súa contorna.

Unidade didáctica sobre a flora endémica do centro de Galicia

Durante o ano 2019 realizouse, co apoio da Deputación da Coruña, unha serie de charlas didácticas nas que se achegou ós escolares da zona a importancia que ten a flora endémica do centro de Galicia, así como as ameazas que teñen e que prexudican a súa conservación.

Do mesmo xeito, realizamos unha unidade didáctica dispoñible para tódolos centros educativos da zona de actuación para difundir os valores ambientais da zona desde un prisma didáctico e creativo. Podes descargar a unidade didáctica premendo neste enlace.

 

 

E queremos seguir ampliando o espazo para a conservación destes tres tesouros botánicos.

 

Axúdanos a mercar unha parcela sobre terreos serpentínicos! 

Participa no crowdfunding!