Axúdanos a conservar a

FLORA SERPENTÍNICA

Logo AGCT.jpg

ELIXE A TÚA OPCIÓN

 

A ilustradora da natureza Mariana Roura

elaborou para nós estas fermosas láminas

das tres especies endémicas das zonas serpentínicas

do Careón e queremos recompensarche con elas

a túa colaboración.

Son láminas exclusivas, que poñemos á túa

disposición en función da súa propia abundancia

na natureza.

Así, dispoñemos só de:

  • 25 láminas da herba de namorar de Merino (Armeria merinoi)

  • 35 láminas da santolina de Melide (Santolina melidensis)

  • 50 láminas da magarza de Barazón (Leucanthemum gallaecicum)

 

(As láminas son tamaño A4 e levan na parte traseira o seu número de serie)

Coas aportancións recibidas realizaremos traballos de mellora do hábitat, divulgación e ampliación da zona de traballo da AGCT. E ti poderás contemplalo in situ, porque coa túa colaboración, gañarás unha praza para a saída de campo que faremos en xuño de 2020 para coñecer os hábitats serpentínicos nos que habitan estes tres tesouros botánicos.

Elixe como queres colaborar!

1. Quero facer unha aportación de 35 euros

 

e de levar de recompensa unha

lámina numerada tamaño A4

de Armeria merinoi, o máis escaso dos endemismos serpentínicos do Careón, e unha praza na saída de campo.

2. Quero facer unha aportación de 25 euros

 

e levar de recompensa unha

lámina numerada tamaño A4 de Santolina melidensis, o máis coñecido dos endemismos serpentínicos do Careón, e unha praza na saída de campo.

3. Quero facer unha aportación de 15 euros

 

e levar de recompensa unha

lámina numerada tamaño A4 de Leucanthemum galalecicum, o máis descoñecido dos endemismos serpentínicos do Careón, e unha praza na saída de campo.