top of page

Os morcegos constitúen o grupo de mamíferos máis diverso da fauna ibérica, con máis de trinta especies citadas. En Galicia citáronse até o momento 24 especies, das que 11 se inclúen na categoría de Vulnerables no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, representando a orde de mamíferos máis ameazada da nosa fauna.

 

En paisaxes tan transformadas pola actividade humana como a galega, algunhas destas especies dependen en gran medida das construcións humanas para refuxiarse. Por iso, a complicidade dos propietarios e usuarios das construcións nas que se refuxian os morcegos é fundamental para a súa conservación.

 

En 2014 asinamos un convenio con Drosera para traballar conxuntamente na conservación de refuxios de morcegos. Drosera desenvolve desde 2007 o programa "Morcegos de Galicia" e é pioneira no establecemento de acordos cos propietarios ou usuarios de construccións para garantir a conservación de colonias de morcegos.

 

Mediante este acordo a AGCT constitúese na entidade de custodia responsable dos acordos que afectan a colonias de morcegos, actuando os investigadores de Morcegos de Galicia como asesores técnicos dos mesmos.  

Un fogar para os morcegos

bottom of page