top of page

INVESTIGACIÓN

Dedicamos un gran esforzo ao estudo do medio natural das insuas e os Ollos. Parte destes traballos ábrense á participación de persoas que queren completar a súa formación na conservación do medio natural.

 

INSUAS DO MIÑO E OLLOS DE BEGONTE

INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN

E EDUCACIÓN AMBIENTAL

Precisamos da mellor e máis completa información sobre o entorno para poder facer unha xestión axeitada; por iso as tarefas de investigación son unha parte fundamental do traballo que se desenvolve nas insuas e Ollos. Ademais do inventariado de especies, realízanse traballos de seguimento poboacional de certos grupos, control de especies exóticas e ofértanse medios para fomentar a realización de traballos de investigación neste entorno por parte de outros colectivos.

Parte dos traballos de investigación e seguimento integráronse, desde 2015, no campo de traballo científico "insuaCAMP", co obxectivo de ofrecer un espazo formativo para persoas que queren completar a súa formación naturalista ou en conservación da natureza. Polo "insuaCAMP" pasaron xa máis de trinta persoas de diferentes nacionalidades.

As insuas son tamén un excelente lugar para a educación ambiental e a divulgación e todos os anos realizamos diferentes actividades, dirixidas a públicos diversos, que buscan achegar á cidadanía ao noso medio natural. 

bottom of page